មុននឹងស្វែងយល់់ពីរូបមន្តធម្មជាតិព្យាបាលជំងឺដុះសាច់ក្នុងខួរក្បាល និងរោគម្រេញ សូមមកសិក្សាថាតើជំងឺសាច់ក្នុងខួរក្បាល និងរោគម្រេញជាអ្វី? មានរោគសញ្ញាបែបណាខ្លះ?
តើជំងឺដុះសាច់ក្នុងខួរក្បាល និងរោគម្រេញជាអ្វី? មានរោគសញ្ញាបែបណា?​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

I. ជំងឺដុះសាច់ក្នុងខួរក្បាល
*តើជំងឺដុះសាច់ក្នុងខួរក្បាលជាអ្វី?
ដុំសាច់ក្នុងខួរក្បាល ជាជំងឺមួយដែលកោសិកាខួរក្បាលជាច្រើនលូតលាស់ខុសប្រក្រតី។ កោសិកាទាំងនេះអាចជាជំងឺមហារីក ឬមិនមែន។

កោសិកាខុសប្រក្រតីដែលអាចបណ្តាលឱ្យកើតដុំសាច់ក្នុងខួរក្បាលចែកចេញជា ២ប្រភេទ។ ទី ១ ជាដុំសាច់ស្ថិតក្នុងខួរក្បាល។ ទី ២ ជាប្រភេទដុំសាច់មហារីក កើតឡើងនៅពេលកោសិកាមហារីកលូតលាស់ពីផ្នែកផ្សេងៗនៃរាងកាយទៅដល់ខួរក្បាល។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដុំសាច់មហារីកក្នុងខួរក្បាលអាចធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងពិបាកនឹងព្យាបាល ហើយអត្រានៃការស្លាប់ខ្ពស់។ ដូច្នេះ ខាងក្រោមនេះជារោគសញ្ញានៃជំងឺដុះសាច់ក្នុងខួរក្បាល ដែលអ្នកគួរយកចិត្តទុកដាក់បំផុត៖
1,ឈឺក្បាល ៖ តែងតែមានការឈឺក្បាលម៉ោង 5 ដល់ 6ព្រឹក ហើយតែងដោយសារការឈឺចាប់រំខានឲ្យភ្ញាក់ពីដំនេក ការគេងរឹតតែលក់ស្រួល ការឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំង។ បន្ទាប់ពីក្រោកពីគេងបានធ្វើចលនានៅម៉ោង8ដល់9ព្រឹក ទើបការឈឺក្បាលត្រូវកាត់បន្ថយបន្តិចម្តងៗ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

2,ការក្អួតបែបព្រួសចេញក្រៅ ៖ បើប្រៀបធៀបជាមួយការក្អួតដោយជំងឺក្រពះពោះវៀន អាការៈនៃការក្អួតដែលមកពីជំងឺមហារីកខួរក្បាលតែងគ្មានការហើម ឆ្អល់ ព្រមទាំងឈឺចាប់ និង រាគរូស ជាដើម។ ការក្អួតបែបនេះមិនទាក់ទងនឹងការបរិភោគអាហារឡើយ។ តែវាតែងកើតឡើងក្រោយពេលឈឺក្បាលមួយសន្ទុះ។ នេះបណ្តាលមកពីសំពាធលលាដ៏ខាងក្នុងនាំឲ្យមានការរំញោចដល់បំពង់ក្អួតអាហារ ដូចនេះទើបកើតមានការក្អួតបែបព្រួសចេញក្រៅមានលក្ខណៈពិសេសបែបនេះ។

ក្រៅពីនេះទៀត ដូចជាការរមួលក្រពើ គ្រាប់ភ្នែកម្ខាងលានចេញ ថ្លង់ត្រចៀកម្ខាង ពាក់កណ្តាលខ្លួនមិនស្តាប់បង្គាប់ និយាយមិនច្បាស់ ត្របកភ្នែកបើកមិនរួច មានការពិបាកក្នុងការថតយករូបភាព និងលេបចំណីអាហារ ដើរមិនត្រង់ ស្រវាំងភ្នែក សកម្មភាពមិនត្រឹមត្រូវ ទាំងអស់នេះក៏ជាអាការៈជំងឺមហារីកខួរក្បាល។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

*តើមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតជំងឺដុះសាច់ក្នុងខួរក្បាល?
1,វិទ្យុសកម្ម និងរលកសំលេងរបស់ទូរស័ព្ទ និងកុំព្យូទ័រមានឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យកោសិកាដុះសាច់
2,តាមការពិសោធន៍បង្ហាញថា ៖ ការប៉ះពាល់សារធាតុដែលមានធាតុដូចជា ថ្នាំសំលាប់សត្វល្អិត សារធាតុរំលាយ លក្ខណ៍ និងអាកុលជាដើម។ ក្រៅពីនេះ ស្រ្តីមុនសំរាលកូនប៉ះពាល់សារធាតុស្រវឹង(ស្រា) ឬថ្នាំលាបសក់។ល។ អាចបង្កើនគ្រោះថ្នាក់នៃការដុះសាច់ដល់កូនក្នុងផ្ទៃ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

3,ការប៉ះទង្គិចនឹងវត្ថុរឹងពីខាងក្រៅប៉ះពាល់ដល់ខួរបណ្តុំសាច់ផ្លែក្នុងស្រទាប់ខួរបំលែងជាដុំសាច់។ ការដុះសាច់ដោយប៉ះទង្គិចនេះភាគច្រើនកើតនៅស្រទាប់គ្រឹះស្ថាននៃស្រទាប់ខួរក្បាល និង ស្រទាប់ឆ្លុះដែលត្រូវរបួសនោះ។ ក្រៅពីនេះ របួសក្រៅខួរក្បាលអាចធ្វើឲ្យដុំសាច់ខាងក្នុងដុះឡើងកាន់តែលឿន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

4,សារធាតុភាយចេញពីវិទ្យុសកម្ម ៖ ការប៉ះពាល់នឹងខ្សែវិទ្យុសកម្ម ក៏ជាមូលហេតុកើតជំងឺមហារីកផងដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

II. រោគម្រេញ
*តើជំងឺម្រេញជាអ្វី? ៖ ម្រេញ គឺជាជំងឺរបេងក្រៅសួតមួយប្រភេទដែលកើតលើកូនកណ្តុររបស់មនុស្ស។ ម្រេញ ឬរបេងកូនកណ្តុរ មានអត្ថន័យសំដៅលើជំងឺតែមួយទេ គ្រាន់តែមួយជាភាសារបស់ប្រជាជន និងមួយ ទៀតជាភាសាបច្ចេកទេស ដែលប្រើនៅក្នុងវេជ្ជសាស្រ្ត។ ក្រោយពីបានឆ្លងចូលក្នុងខ្លួន មនុស្សតាមផ្លូវដង្ហើមមនុស្សហើយ មេរោគរបេងអាចសាយភាយតាមចរន្តទឹករងៃ និងចរន្តឈាមទៅទំនៅកន្លែងណាមួយនៃរាងកាយ ហើយអាចបង្ករោគនៅកន្លែងនោះបាន អាស្រ័យលើសរីរាង្គដែលមេរោគបង្កជាជំងឺ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជំងឺម្រេញ ឬរបេងកូនកណ្តុរ ជាប្រភេទជំងឺរបេងក្រៅសួតមួយបែបដែលមេរោគ របេងបង្ករោគនៅលើកូនកណ្តុរ។ កូនកណ្តុរ គឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃប្រព័ន្ឋការពាររាង កាយរបស់មនុស្សដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងការឈ្លានពានរបស់មេរោគ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

*មូលហេតុបង្កជំងឺម្រេញជាអ្វី? ៖ រោគសញ្ញារបស់ជំងឺរបេងក៏មានសភាពខុសប្លែកពីគ្នា ប្រែប្រួលទៅតាមសរីរាង្គដែលទទួលរងនូវការវាយលុកពីមេរោគផងដែរ។ ជំងឺរបេងគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់សុទ្ឋតែបណ្តាលមកពីបាក់តេរីម្យ៉ាង ស្ថិតនៅក្នុងក្រុម មីកូបាក់តេរីយ៉ូម ដែលមានឈ្មោះថា មីកូបាក់តេរីយ៉ូមទុយប៊ែគុយឡូស៊ីស ឬបាក់ស៊ី ដឺកុក ដែលគេនិយមហៅកាត់ថាបេកា។ បើទោះជាមានការឆ្លងមេរោគចូលក្នុងខ្លួនក៏ដោយ ក៏មេរោគនេះមិនធ្វើឱ្យលោកអ្នកទទួលរងនូវជំងឺនេះបាននោះទេ ប្រសិនបើប្រព័ន្ឋ ការពាររាងកាយរបស់លោកអ្នកមានភាពរឹងមាំ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការបង្ករោគអាចមានសភាពស្រាល ឬធ្ងន់ អាស្រ័យលើបរិមាណនៃមេរោគដែលបានឆ្លងចូលក្នុងខ្លួន និងស្ថានភាពនៃមេសុខភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ។ បើមនុស្សម្នាក់មានតែជំងឺរបេងកូនកណ្តុរតែមួយមុខ មិនអាចឆ្លងទៅអ្នកផ្សេងបាននោះទេ លុះត្រាតែអ្នកជំងឺនោះមានជំងឺរបេងសួតរួមផ្សំជាមួយផង ទើបអាច ចម្លងមេរោគទៅគេបាន។ ជំងឺរបេងកូនកណ្តុរភាគច្រើនកើតលើកុមារ ព្រោះសមត្ថភាព ការពាររាងកាយរបស់កុមារមិនសូវមានសភាពរឹងមាំល្អ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រោគសញ្ញាជំងឺម្រេញ ក្រៅពីរោគសញ្ញាទូទៅនៃជំងឺរបេង ដូចជាក្តៅខ្លួនស្រៀវស្រាញនៅពេលល្ងាច បែកញើសនៅពេលយប់ អស់កម្លាំង មិនឃ្លានអាហារ មិនឡើងទម្ងន់ (ចំពោះកុមារ) ឬស្រកទម្ងន់។ល។ ជម្ងឹរបេងកូនកណ្តុរមានរោគសញ្ញាមួយទៀតដែលសំខាន់នោះគឺ ការរីកធំនៃកូនកណ្តុរ (ការឡើងហើមកូនកណ្តុរ)។ ការឡើងកូនកណ្តុរនេះ អាចសង្ស័យថា ជាជំងឺ របេងបានលុះត្រាតែទំហំនៃកូនកណ្តុរដែលរីកធំនោះមានវិជ្ជមាត្រយ៉ាងហោយណាស់ក៏ ចាប់ពីមួយសង់ទីម៉ែត្រឡើងទៅដែរ។ កូនកណ្តុរអាចឡើងនៅក្រលៀន នៅក្លៀក និងជា ពិសេសដែលឧស្សាហ៍ឃើញញឹកញាប់ជាងគេគឺនៅនឹងក។ ជាទូទៅការឡើងកូនកណ្តុរ ដែលបណ្តាលមកពីជំងឺរបេងនេះមិនមានលក្ខណៈឈឺចាប់នោះទេ។
រូបមន្តធម្មជាតិព្យាបាលជំងឺដុះសាច់ក្នុងខួរក្បាល និងរោគម្រេញ៖
ប្អូនប្រុសម្ចាស់គណនីហ្វ៊េកប៊ុកឈ្មោះ តុលា បោះពុម្ពធាបការ បានខមិនប្រាប់ថា គាត់បានអនុវត្តតាមវិធីនេះ ហើយម្តាយរបស់គាត់បានជាសះស្បើយហើយ។
វិធីធ្វើ៖ – ខ្ញីចាស់១ខាំ ចិតសំបកហាន់តូចៗ ផ្លែរំចេកទុំ១ខាំ – យកទាំង២មុខ ដាក់ចូលគ្នាត្រាំទឹកល្មមលិច រួចដាក់អំបិលគ្រួស៣គ្រាប់ចូន ហើយទុករយៈពេល១ថ្ងៃ – រួចយកមកដាំជាមួយទឹក១លីត្រ រំងាស់ទឹក៣យកទឹក១ រួចទុកឲ្យត្រជាក់ – ស្រង់យកទឹកវាហូប១ថ្ងៃ៣ដង ម្តង១ពែងកាហ្វេ (ពេលរំងាស់អស់ជាតិចាំដូរថ្នាំថ្មី)។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វាមានប្រសិទ្ធភាពជួយព្យាបាលដុះសាច់ក្នុងខួរក្បាល និជំងឺម្រេញ។អត្ថបទដោយ៖ អ៊ាង សុផល្លែត
**សូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែលអ្នកមិនមានជម្រើសផ្សេង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមអរគុណដល់ប្អូនប្រុស Nong Ram ដែលបានផ្ញើឯកសារមក និងជួយកែសម្រួលពីឯកសារថ្នាំភាសាថៃ។
ប្រភព៖ អ៊ាង សុផល្លែត