ទេសចរណ៏

 • ទេសចរណ៏

  តិចច្រឡំថានៅបទេសអីទៅ គឺរូបនៅកោះប៉ែន ខេត្តកំពង់ចាមយើងហ្នឹង

  ទន្លេមេគង្គ គឺជាអាងស្តុកទឹកសាបមួយដ៏ធំលើពិភពលោក ហើយក៏ជាប្រភពទឹកដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជា។ ទន្លេមេគង្គ ហូរកាត់ប្រទេសកម្ពុជាប្រវែង ៥០០គីឡូម៉ែត្រ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចាប់ពីល្បាក់ខោននៃប្រទេសឡាវរហូតដល់ព្រំប្រទល់ប្រទេសវៀតណាម ។ តាមធម្មតា នៅរដូវវស្សាធារទឹកមានទំហំ៣៤.000 ម៉ែត្រគូប ស្មើនឹង២០ដងនៃធារទឹកនារដូវប្រាំង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ធ្លាប់តែគ្របដណ្ដប់ដោយទឹកដែលមានពណ៌ត្នោត លាយឡំជាមួយនឹងដីល្បាប់ខួបប្រាំង ខួបវស្សា ប៉ុន្តែពេលនេះសភាពធម្មជាតិរបស់ទន្លេបានប្ដូរស្ទើរតែទាំងស្រុង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កម្រិតទឹកស្រកចុះយ៉ាងគំហុកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគួរឱ្យព្រួយបារម្ភ។…

  អានបន្ត
 • ទេសចរណ៏

  ត្រៀមខ្លួនរួចនៅ! បងប្អូនសំរាប់កំពត់សង្រ្កាន្តឆ្នាំនេះជាពិសេសអ្នកខេត្តកំពត់ដឹងតែសប្បាយខប់ៗម៉ង

  សង្រ្កានឆ្នាំនេះធ្វើឡើងនៅ ថ្ងៃទី​ ១៤ ១៥​ ១៦ តើបងប្អូនអ្នកកំពត ក៏ដូចបងប្អូនខ្មែរយើងដឹងទេ ក្រៅពីរមណីដ្ឋានធម្មជាតិដ៏ច្រើនកន្លែង កសិផលសំបូរបែប សំណង់ទាំងអស់នេះបានទាក់ទាញភ្ញៀវបរទេសជុំវិញពិភពលោកយកលុយមកចាយស្រុកយើងយ៉ាងច្រើនក្នុងមួយឆ្នាំៗ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  អានបន្ត
 • ទេសចរណ៏

  ថ្ងៃបើកឆាកដំបូងនៃពិធីបុណ្យសមុទ្រមានអ្នកចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករ និងកម្មវិធីកំសាន្តជាច្រើន

  ពិធីបុណ្យសមុទ្រជុំទី២ លើកទី៧ នៅខេត្តកោះកុងនាឆ្នាំនេះ ក្រោមប្រធានបទ “ឆ្នេរស្អាត ពលរដ្ឋរមណីយ” ក្រោមពាក្យស្លោក “អេកូទេសចរណ៍សម្រាប់កំណើនបៃតង និងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តភាព” ដែលប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល៣ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី ១៤ ,១៥ និង ថ្ងៃទី ១៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ ។…

  អានបន្ត
 • ទេសចរណ៏

  ជួយស៊ែរអបអរអ្នកកំពង់សោមផង! ផ្សារទំនើបធំបំផុតដែលសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនចិននៅកំពង់សោមនឹងបើកដំណើរការនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០១៩នេះហើយ

  ផ្សារ​ទំនើប​ដ៏​ធំ​មួយ​នឹង​សាងសង់រួចរាល់​យ៉ាង​យូរ​នៅ​អំឡុង​ពាក់កណ្តាល​ឆ្នាំ ២០១៩ ខាង​មុខ ដោយ​ចំណាយ​ទឹកប្រាក់សាងសង់រហូត​ដល់ទៅជិត ១០ លាន​ដុល្លារ​ឯណោះ។ ផ្សារ​ទំនើប​នេះ​មាន​ឈ្មោះ​ថា Furi Times Square របស់ក្រុមហ៊ុនដែល​បាន​​សាងសង់​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន Furi ដោយ​មាន​ការ​សហការ​ជាមួយ​វិនិយោគគិនមកពីម៉ាកាវនិងហុងកុង​។ ផ្សារ​នេះ​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​តំបន់​វិមានឯករាជ្យ ដោយ​​មានទីតាំងស្ថិតនៅ ផ្លូវវិមានឯករាជ្យ សង្កាត់មិត្តភាព ខេត្តព្រះសីហនុ ដោយ​គ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដីប្រមាណ ៦…

  អានបន្ត
 • ទេសចរណ៏

  ដាក់មួយមាត់ពេញចិត្តស្តូក! ឯកឧត្ថម ខៀវ កញ្ញារិទ្ធ «​ឃើញ​គេ​ឈ្លោះ​គ្នា​រឿង​តម្លៃ​ផ្ទះសំណាក់​នៅ​ក្រុង​កំពង់សោម ហេតុ​អី​ខាង​មន្ទីរ​ទេសចរណ៍​មិន​និយាយ​អី​បកស្រាយ​សោះ​អញ្ចឹង​?» មើលទៅមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តព្រះសីហនុចេះតែដើរប្រមូលលុយទេដឹង បានមិនអាចគ្រប់គ្រង់តម្លៃផ្ទះសំណាក់បាន?

  រឿងរ៉ាវ​ទាក់​នឹង​តារា​កំប្លែង​ដ៏​ល្បីឈ្មោះ​អ្នកនាង​ខ្ញុង ចេញ​វីដេអូ​និយាយ​ត្អូញត្អែរ​អំពី​ការដែល​ពិបាក​ក្នុង​ស្វែងរក​ផ្ទះសំណាក់​គេង និង​ជាពិសេស​តម្លៃ​សណ្ឋាគារ​ថ្លៃ​កប់​ពពក នៅ​ក្រុង​កំពង់សោម ដែល​មនុស្ស​សាមញ្ញ​ធម្មតា​មិនអាច​មានលទ្ធភាព​ស្នាក់​នៅបាន​នោះ បាន​បង្ក​ការវែកញែក​ផ្អើល​ពេញ​ផ្ទៃ​ប្រទេស​តែម្តង ។​ សូមចុចលើរូបដើម្បីពង្រីករូបភាព ​ក្រោយពី​អ្នកនាង​ខ្ញុង បានចេញ​វីដេអូ​និយាយ​ការពិត​នូវ​អ្វីដែល​នាង​ជួប​ផ្ទាល់​នៅឯ​កំពង់សោម ជាពិសេស​អំពី​តម្លៃ​សណ្ឋាគារ​ស្នាក់​នេះ​រហូតដល់​ជាង 100$ ជាហេតុ​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​មួយចំនួន ក៏ដូចជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​សំណាក់​នៅ​ទីនោះ បាន​ចេញមុខ​ប្រតិកម្ម ។ ប៉ុន្តែ ទោះជា​យ៉ាងណា មាន​មហាជន​ជាច្រើន​ទៀត​បាន​គាំទ្រ​យ៉ាង​ពេញទំហឹង ចំពោះ​អ្វីដែល​តារា​កំប្លែង​ស្រី​រូបនេះ​បានលើកឡើង…

  អានបន្ត
 • ទេសចរណ៏

  ចប់ហើយខេត្តព្រះសីហនុ! ជា​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ហើយ​ ​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​ធ្លាក់​ចុះ​យ៉ាង​គំហុក​ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យអុំទូក​ឆ្នាំ​នេះ ដោយសារបញ្ហារជនជាតិចិន

  ខេត្ត​ព្រះ​សីហ​នុ ៖ វា​អាច​ចាត់ទុកជា​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​សម្រាប់​ខេត្ត​ព្រះ​សីហ​នុ ដែល​ចំនួន​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​ទៅ​លេង​កំសាន្ត​នា​ឱកាស​ពិធីបុណ្យ​អុំទូក អកអំបុក សំពះ​ព្រះ​ខែ​ឆ្នាំ​២០១៨ កន្លង​ទៅ​ថ្មី​ៗ​នេះ ដែល​តួលេខ​ភ្ញៀវ​ទៅ​កំសាន្ត​បាន​ធ្លាក់​ចុះ​រហូត​ដល់​២៥.៨៨ %​។ រូបភាព៖ ទិដ្ឋភាពភ្ញៀវទេសចរណ៍ដែលមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងថ្ងៃបុណ្យអុំទូកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ ​យោង​តាម​ស្ថិតិ​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​ដែល​មក​កម្សាន្ត​ខេត្ត​ព្រះ​សីហ​នុ ក្នុង​ព្រះរាជ​ពិធីបុណ្យ​អុំទូក អកអំបុក និង សំពះ​ព្រះ​ខែ ក្នុង​រយៈពេល​៣​ថ្ងៃ គឺ​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១ ដល់​ថ្ងៃ​ទី ២៣…

  អានបន្ត
 • ទេសចរណ៏

  អត់ទ្រាំលែងបាន លោក ផែង វណ្ណៈ និង មហាជាច្រើនចេញមុខគាំទ្រតារាកំប្លែងអ្នក នាងខ្ញុង និង ហួសចិត្តចំពោះប្រតិកម្មរបស់ លោក សយ សុភាព ដែលអោយ អ្នកនាង ខ្ញុង ចេញមុខសំទោសជាសារណៈ ដែលហ៊ាននិយាយការពិត

  បន្ទាប់ពីគេហៈទំព័រ postkhnews.com បានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទៅ ២៦ ខែវិច្ឆិការ ដែលបានដាក់ចំណងជើងថា ” ក្តៅៗ! លោកសយសុភាព ប្រាប់ឲ្យតារាកំប្លែងខ្ញុង កែតំរូវពាក្យសម្តីដែលរិះគន់កំពង់សោមថ្ងៃមុននោះឡើងវិញ…” បានធ្វើមហាជនជាច្រើនមានការហួសចិត្ត និង សម្ដីរបស់លោក សយ សុភាព ដែល ស្នើរអោយ តារាកំប្លែងល្បីឈ្មោះ អ្នកនាង…

  អានបន្ត
 • ទេសចរណ៏

  សូមជ្រាបជាដំណឹង! តាមពិតដើមឈើដែលបានកាប់នៅទឹកដីអង្គរជាដើមឈើដែលបានងាប់រួចទៅហើយទើបកាប់ដើម្បីការពារការបាក់ត្រូវភ្ញៀវទេសចរណ៍

  ហ្វេសប៊ុក៖ ក្រោយការចែកចាយបន្តគ្នានៅក្នុងបណ្តាញសង្គមអំពីការកាប់ដើមឈើនៅក្នុងតំបន់ឧទ្យានជាតិអង្គរ ពេលនេះគណនី ហ្វេសប៊ុក ដែលមានឈ្មោះថា Sovannin Seng បានចេញមកបកស្រាយប្រាប់ក្រុមការងាររបស់ Camnews.asia ថា “ដើមឈើ ដែលត្រូវបានកាប់នោះភាគច្រើនជាដើមថ្កូវនៅជាប់និងប្រាសាទភិមានអាកាស។ ហើយដើមឈើទាំងនោះវាបានងាប់ ដូច្នេះក្រុមការងារ ក៏សម្រេចកាប់វា ពីព្រោះខ្លាចវាបាក់ធ្វើអោយខូចខាតដល់ប្រាសាទ នឹងភ្ញៀវទេសចរណ៏។ ដើមឈើទាំងនោះត្រូវបានកាប់នៅនៅថ្ងៃទី ២៤-២៥ ខែតុលា…

  អានបន្ត
 • ទេសចរណ៏

  ខ្មាស់គេណាស់អ្នកស្វាយរៀងអើយ! ក្រោយអុំទូកចប់បន្សល់សម្រាមទុកបង្អួតភ្នែកភ្ញៀវទេសចរណ៍និងអ្នកដំណើរតាមផ្លូវ

  ហ្វេសប៊ុក៖ នេះបើតាមរយៈគណនីហ្វេសប៊ុកមួយ ដែលមានឈ្មោះថា Savet Prum បានបង្ហោះនៅ​រូបថត ៣សន្លឹកជាមួយនឹងសារមួយថា​ “ពន្សល់ទុកក្រោយពីថ្ងៃប្រណាំងទូកខេត្តស្វាយរៀងដូចផ្កាកូលាបពណ៌សរ។ បើទោះបីជាអាជ្ញាធរមន្ទីរពាក់ពន្ធបានរៀបចំនៅធុងសម្រាមជាច្រើនក្នុងឱកាសបុណ្យផ្សេងៗក៍បងប្អូនមិនបានចូលរួមធ្វើបរិស្ថាន ជាពិសេសអ្នកដែលមកលក់ដូរមិនបានវិចខ្ចាន់ថង់ផ្លាស្ទិចអោយបានត្រឹមត្រូវទេ ។អ្នកដែលមកទស្សនាភាគច្រើនគាត់ហូបហើយដាក់ធុងសំរាម។តែអ្នកលក់វិញគឺបោះចោលសំរាមថង់ផ្លាស្ទិចមិនបានវិចខ្ចាប់នៅកន្លែងនេះបើតាមមតិមហាជនគួរណាស់ឆ្នាំក្រោយគួរមានវិធានការចំពោះអ្នកមកលក់អោយមានការទទូលខុសត្រូវកន្លែងលក់របស់ខ្លួនអោុយបានល្អទើប្រសើរ”៕

  អានបន្ត
 • ទេសចរណ៏

  រម្មណីយដ្ឋានជ្រោះធម្មជាតិផ្អោក ជារម្មនីយដ្ឋានដែលមិនសូវមានអ្នកស្គាល់តែបរិយាកាសពិតជាស្អាតមិនចាញ់រម្មនីយដ្ឋានផ្សេងៗ

  រម្មណីយដ្ឋានជ្រោះផ្អោក​ ជារម្មណីយដ្ឋានជ្រោះធម្មជាតិមួួយដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិជ្រោយស្លែង​ ឃុំគីរីចុងកោះ​ ស្រុកគីរីវង់​ ខេត្តតាកែវ​។​ នៅទីនេះលោកអ្នកអាចងូតទឹកជ្រោះដែលហូរធ្លាក់ពីលើភ្នំយ៉ាងត្រជាក់​ និងទឹកអាងទឹកធម្មជាតិដែលបានបង្ហូរមកស្តុកទុកសំរាប់ងូត​ និងជាពិសេសទៀតនោះនឹងបានទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយនឹងបញ្ឆែវយ៉ាងឈ្ងុយឆ្ញាញ់​។​ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅទីនេះក៏មានកញ្ចុះដែលស្ថិតនៅក្រោមម្លប់ត្រជាក់ត្រឈឹងត្រឈៃផងដែរ​។ ចំពោះលោកអ្នកដែលចង់បានត្បូងដែលស្រស់ស្អាតក៏អាចមករកនៅេទីនេះផងដែរ សុទ្ធតែជាត្បូងដែលបានច្នៃដោយប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះផ្ទាល់តែម្តង។  

  អានបន្ត
 • ទេសចរណ៏

  ឃើញហើយសែនអាម៉ាស់ លោកអភិបាលអត់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងសំរាម ទុកអោយភ្ញៀវទេសចរណ៍បរទេសថតឆ្នេរសម្រាម ដូចស្លៀកខោរហែកគូទ

  មួយរយៈចុងក្រោយនេះ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ពិតជាបានសម្ដែងការសោកស្តាយ និងបញ្ចេញប្រតិកម្មជាខ្លាំង ក្រោយខេត្តព្រះសីហនុដែលជាទីរមណីយដ្ឋានដ៏ផូរផង់របស់ខ្មែរ ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរស្ទើរតែទាំងស្រុង បន្ទាប់ពីប្រជាជនចិនចាប់ផ្តើមចូលមករស់នៅច្រើនឡើងៗ។ ក្រៅពីបង្ករចលាចល មានអំពើហិង្សា លួច ឆក់ប្លន់ ហើយ តំបន់នេះ ក៏ថែមទាំងប្រែទៅជាអស់សោភ័ណ្ឌភាព ពោរពេញដោយសម្រាមគរដូចភ្នំ ប្រៀបដូចជាទីបោះបង់ចោលទៀតផង។ ជាក់ស្ដែង ដូចក្នុងវីដេអូមួយដែលត្រូវបានចែករំលែកតៗ គ្នាលើបណ្ដាញហ្វេសប៊ុក ពីសភាពសម្រាមលើឆ្នេរខ្សាច់…

  អានបន្ត
 • ទេសចរណ៏

  តោះទៅទស្សនាតំបន់ទឹកធ្លាក់ស្អាតៗ ក្នុងលោកជាមួយគ្នា! ធានាថាជួយអោយអ្នកស្រស់ស្រាយអារម្ម

  ទឹកជ្រោះនេះ គឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីន និង ប្រទេសប្រេស៊ីល ដែលនៅពាក់កណ្ដាលម្នាក់ តែនៅប៉ែកខាងប្រទេសប្រេស៊ីលមានទំហំធំជាងនៅប៉ែកខាងប្រទេសអាហ្សង់ទីន។ តំបន់ទឹកធ្លាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតនៅផ្នែកខាងប្រទេសអាហ្សង់ទីន ឧទ្យានជាតិ Iguazu (អាយហ្គូអ៊ីវ) មានទីតាំងស្ថិតនៅជិត Puerto Iguazú ខេត្ត Misiones ប្រទេសអាហ្សង់ទីន។ វាមានផ្ទៃដីចំនួន 67.720 ហិកតា នៅក្នុងតំបន់អេកូ…

  អានបន្ត
 • ទេសចរណ៏

  ស្មានមានអីពិសេស! ឭថា ប៉ាតាយា ប្រទេសថៃល្បីណាស់ទេសចរណ៍ច្រើន ការពិតអញ្ចឹងសោះ

  ខេត្តប៉ាតាយ៉ាជាខេត្តដ៏ល្បីមួយរបស់ប្រទេសថៃ ដែលបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍មិនតិចទេក្នុងមួយឆ្នាំៗ ដោយសារទេសភាពស្អាត ការរៀបចំទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំង។ តែអ្វីដែលកាន់តែពិសេស ប៉ាតាយ៉ា ជាពិភណនារីរកសុីផ្លូវភេទបើកចំហ មានគ្រប់ប្រភេទគ្រប់តម្លៃ ដែលភ្ញៀវភាគច្រើន មានក្រុមអ្នកទេសចុរណ៍អឺរ៉ុប និង ចិន។ ចង់ដឹងកន្លែងសប្បាយនៅប៉ាតាយ៉ាងណានោះ សូមទស្សនារូបភាព និង វីដេអូខាងក្រោម៖ រូបភាពនារីៗពេលរាត្រីក្នុងទីក្រុង ប៉ាតាយ៉ា ដែលជាកន្លែងសប្បាយៗ របស់ពួកទេសចរណ៍…

  អានបន្ត
 • ទេសចរណ៏

  សប្បាយក្លាយជាទុក្ខ! មកលេងទឹកធ្លាក់តាតៃ បែររអិលជើងចូលទឹកហូរគួចទៅបាត់

  កោះកុង៖ នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង ៣ និង៥៤នាទីរសៀល មានប្រជាពលរដ្ឋឈ្មោះ សម្បត្តិ៍ ចាន់ចាវ ភេទប្រុស អាយុ២៤ ឆ្នាំ មានទីលំនៅភូមិ០៣ សង្កាត់ស្មាច់មានជ័យ ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង មកលេងកំសាន្តជាមួយក្រុមគ្រួសារ នៅចំនុចក្បាលឆាយទឹកធ្លាក់តាតៃ…

  អានបន្ត
 • ទេសចរណ៏

  មហាជនជនស្នើ សម្ដេចបញ្ចេញកំដាប់ដៃ ដាក់ទោសយាយ ភូ ព្រមានអ្នកដទៃដែលរំលោភលើតំបន់ឆ្នេរ

  ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ ៖ មន្ត្រី​ឃ្លាំមើល​​ផែន​ការអភិវឌ្ឍ​សង្គម​មួ​​​​​​​​​​​យចំនួន បាន​ស្នើ​ដ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ល់​ថ្នាក់ដឹកនាំ​គណៈ​​​​​​​​​​​​កម្មាធិកា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រ​ជាតិ​គ្រប់គ្រង និង​អភិវឌ្ឍ​តំបន់​ឆ្នេរស​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មុទ្រ​កម្ពុជា ពិសេស​សម្តេច​ប្រមុ​​​​​​​​​​​​​​​​​ខ​ដឹកនាំ​រាជរដ្ឋាភិបាល សូ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ម​មាន​វិធា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នការ​ផ្លូវ​ច្បាប់​ឲ្យបាន​ធ្ងន់ធ្ងរ ដើម្បី​ដាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទោសទណ្ឌ​ចំពោះ​បុគ្គល​ទាំងឡាយណា ដែល​ជាប់​​ពាក់ព័ន្ធ សកម្មភាព​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដឹក​ដី​ចាក់​លុប​ឆ្នេរសមុទ្រ ឆ្នេរ​ព្រែកត្រែង នា​ខេត្ត​ព្រះសី​​​​​​​​​​​​ហនុ​ដែល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ល្មើស​នឹង​ច្បាប់ ដើម្បី​ទុក​ជា​​​​​​​​​​​​​​​ការព្រមាន និង​ជា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ការអនុវត្ត​ច្បាប់ ឲ្យបាន​ស្មើភាព រវាង​ប្រ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ​ខ្សត់​​​​​​​​​​​​​​​​​បុណ្យស័ក្តិ និង​មន្ត្រី​មាន​អំ​​​​​​​​​​​​​ណាច​​​​​​​​​មាន​ទ្រព្យធន​។​ ​ក្នុងនោះដែរ អ្នកស្រី ជាប…

  អានបន្ត
Close