ខណៈពេលដែលពិភពលោកកំពុងមានភាពវឹកវរជាមួយនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន វាជាការប្រសើរប្រសិនបើយើងអាចរកវត្ថុស្អាតៗពីកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីសិក្សានិងទស្សនា ជាពិសេសពីចន្លោះខាងក្រៅ ជាសំណាងល្អ NASA នៅតែធ្វើការលើបេសកកម្មរបស់ពួកគេនៅទីអវកាស។ មិនយូរប៉ុន្មានពួកគេបានបញ្ចេញសំណុំរូបភាពថ្មីនៃភពព្រហស្បតិ៍។ ដែលពិតជាស្រស់ស្អាតនិងគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងប្រើរូបថតពីកាមេរ៉ាហ្សូណូនៅលើយានអវកាស Juno ដែលហោះពីលើភពព្រហស្បតិ៍ក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ។ តោះមើលរូបភាពទាំងនេះជាមួយនឹងអព្ភូតហេតុរបស់ភពធំបំផុតនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យខាងក្រោម។


យានអវកាស Juno របស់ណាសាបានចាប់យកភពព្រហស្បតិ៍ធំជាងភពផែនដី រូបភាពនៃផ្ទៃដីដែលពោរពេញទៅដោយភាពរញ៉េរញ៉ៃបរិយាកាសចម្រុះពណ៌នៃពពកនិងឧស្ម័ន។


ពពកដែលបញ្ចោញមកពីជាច្រើននៅអឌ្ឍគោលខាងជើង។ វាបង្ហាញថាឈុតដែលបង្ហាញពន្លឺពណ៌សបានលេចឡើងនៅលើពពកជាទៀងទាត់។ ដូចព្យុះស៊ីក្លូអាន់ដ្រូដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថារង្វង់មូលពណ៌ស។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ពេលហោះជិតដល់ទី ១៤ នៃយានអវកាស Juno ទទួលបានរូបភាពគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៃតំបន់នៅអឌ្ឍគោលខាងជើងដែលត្រូវបានគេដឹងថាជាទំបន់ស្មុគស្មាញនិងវឹកវរ ភពព្រហស្បតិ៍។ ទិន្នន័យពីយានអវកាស Juno បានបង្ហាញថាព្យុះស៊ីក្លូនមួយចំនួនមានកម្ពស់ខ្ពស់និងលេចឡើងយូរជាងព្យុះធម្មតាដែលត្រូវបានរកឃើញនៅលើផែនដី។


រូបភាពនៃពពកដែលមានរាងជារលកព័ទ្ធជុំវិញប៉ូលខាងត្បូងនៃភពព្រហស្បតិ៍ ដោយបង្វែរក្បាលឆ្ពោះទៅរកខ្សែអេក្វាទ័រ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ពពកនៃពណ៌ផ្សេងៗលេចឡើង តើអ្វីទៅជាអព្ភូតហេតុដូចជាគំនូរប្រេង។


ព្រះចន្ទរបស់ភពព្រហស្បតិ៍ បញ្ចាំងស្រមោលលើផ្ទៃនៃភពព្រះហស្បតិ៍ បណ្តាលឱ្យមានស្រមោលភ្លឺរលោងនៅពេលយានអវកាសអាចបាញ់រូបភាពនេះ បាតុភូតនេះគឺដូចជាសូរ្យគ្រាសនៅលើផែនដី។ នៅពេលដែលព្រះច័ន្ទស្ថិតនៅលើផ្លូវជាមួយព្រះអាទិត្យ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


អឌ្ឍគោលខាងត្បូងមានភាពវឹកវរស្មើៗគ្នា។ ដោយបង្ហាញក្រុមហ្គាសនៅលើភពដ៏ធំមួយនេះនៅថ្ងៃទី ២១ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៨។


រូបភាពពេញរបស់ភពព្រហស្បតិ៍បង្ហាញពីចំណុចក្រហមធំនៅអឌ្ឍគោលខាងត្បូង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


រូបភាពពីអឌ្ឍគោលខាងជើងគឺ “Jet N3” បង្ហាញពីលំនាំបរិយាកាសដ៏ស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់។


តំបន់ប៉ូលខាងត្បូង តាមរយៈការចាប់រូបភាពពីចម្ងាយ ៥២.០០០ គីឡូម៉ែត្រពីភពព្រហស្បតិ៍ រង្វង់នៅក្នុងរូបភាពគឺជាព្យុះស៊ីក្លូនដែលមានទំហំរហូតដល់ទៅ ១០០០ គីឡូម៉ែត្រ។ រូបថតដោយប្រើកាមេរ៉ាជូណូនៅលើគន្លងបីដាច់ដោយឡែក។ តាមរយៈការនាំយករូបភាពទាំងអស់មកជាមួយគ្នា រួមទាំងពណ៌និងបង្ហាញរូបភាពបីវិមាត្រ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ព្យុះដែលមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងនៅផ្នែកខាងត្បូងនៃតំបន់ប៉ូលខាងជើងរបស់ភពព្រហស្បតិ៍ ពេញពពក។


ក្រឡេកមើលភាពស្មុគស្មាញនិងភាពអស្ចារ្យនៃពពកនៅអឌ្ឍគោលខាងជើង។ ជាអ្វីដែលជាការតុបតែងដ៏អស្ចារ្យ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ពពកដែលមានរាងដូចរលកនៅខាងលើខ្សែអេក្វាទ័រ។ នេះគឺជារូបភាពដែលនៅជិតបំផុតដែលត្រូវបានកត់ត្រាទៅក្នុងពពកក្នុងអំឡុងពេលហោះហើរនៅក្បែរ។


បន្ទាត់ដែលដូចជាការបែងចែកព្រំដែនឲ្យដាច់ដោយឡែក មានពណ៌និងស្ទីលប្លែកៗពីគ្នា។ បង្ហាញពីរលកពពកនិងឧស្ម័ន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


រូបភាពពណ៌នៃព្យុះដ៏សាហាវនៃអឌ្ឍគោលខាងជើងនៅលើភពព្រហស្បតិ៍ ខណៈពេលដែលយានអវកាស Juno បានហោះជិតដល់ថ្ងៃទី ៩ ។


រូបភាពនេះត្រូវបានថតនៅថ្ងៃទី ១៩ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៧ ពីចម្ងាយ ១២.៨៥៨ គីឡូម៉ែត្រពីភពព្រហស្បតិ៍។ បង្ហាញរូបភាពពពកតូចៗនៅលើច្រាំងខាងត្បូង ទោះបីជាវាមើលទៅតូចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរូបភាពទាំងមូល តែតាមពិតវាមានកំពស់ប្រហែល ៥០ គីឡូម៉ែត្រល្មមអាចបាំងស្រមោលពពកនៅខាងក្រោមវា នៅលើភពព្រហស្បតិ៍ ពពកខ្ពស់បែបនេះច្រើនតែមានទឹកនិង / ឬដុំទឹកកកអាម៉ូញាក់ដែលជាប្រភពរន្ទះ។ នេះជាលើកទីមួយហើយដែលពពកជាច្រើនបានលេចចេញមក ប្រហែលជាដោយសារពន្លឺពេលរសៀល។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ពពកវិលនៅអឌ្ឍគោលខាងត្បូង ដែលត្រូវបានគេហៅថារង្វង់ពណ៌ស A5 រួមមានព្យុះស៊ីក្លូន នេះគឺជាបាតុភូតមួយដែលខ្យល់ជុំវិញព្យុះស៊ីក្លូនស្ថិតនៅក្នុងទិសដៅផ្ទុយទៅនឹងខ្យល់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានសម្ពាធខ្យល់ទាប។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


បេសកកម្មរបស់ NASA អនុញ្ញាតឱ្យយើងមើលឃើញនៅអឌ្ឍគោលខាងត្បូង។ តាមរយៈការថតនៅថ្ងៃទី ១៧ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០២០ លើកនេះយានអវកាស Juno បានហោះស្ទើរតែជិតដល់ភពព្រហស្បតិ៍។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


រូបថតនេះចាប់យករូបភាពនៃចំហាយទឹកក្រាស់និងបរិយាកាសហូរលើខ្សែព្រំដែនខាងជើងនៅអឌ្ឍគោលខាងជើងនៃភពព្រហស្បតិ៍។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រូបភាពដ៏អស្ចារ្យនៃភពព្រហស្បតិ៍ បង្ហាញរូបភាពដែលមានពពកនៅពេលដែលយានអវកាស Juno បានហោះទៅជិតជាលើកទី ១២ សង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងចុះចតយានអវកាសនេះនៅលើភពព្រះហស្បតិ៍។

ការស្ទង់មតិរបស់យានអវកាស Juno គឺជាការសិក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃពពកទាំងនេះ។ ប្រហែលជាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សយើងនៅថ្ងៃណាមួយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖ nasa.gov